The Cinematic Speaking - You Press The Onlea, We Do The Rest.

Sätt som fungerar

När man försöker hålla fred med grannarna och försöker göra det bra med alla på jobbet med så kan man se till att få mer saker för alla andra och samtidigt också kunna njuta mer av detta. Så om man kan få mer saker för alla andra så kan man också lära sig lite mer om ett salutogent förhållningssätt vilket också är bra. Så om man kan få mer saker för alla andra så kan man också känna att detta mer handlar om att göra något mer för alla andra vilket vi också känner är det bästa för alla andra, vilket man vill.